EST ENG
 
Teenused

Võlgnevuste sissenõudmine kohtueelses menetluses

Õigusabiteenus

Vallasvara tagastamise teenus

Enampakkumiste korraldamine

Müügis olev vara

 

Võlgnevuste sissenõudmine kohtueelses menetluses

Sissenõudmismenetlus esinduslepingu (käsundusleping) alusel.

Võlg peab olema dokumenteeritud, muutunud sissenõutavaks (s.t. maksetähtaeg on möödas) ja vaidlustamata. Lepingu sõlmimise tasu ei ole ja teenuse eest tasub klient kokkulepitud % reaalselt tagasisaadud rahasummalt. Kokkulepitud % suurus sõltub võla vanusest, võla suurusest, võlga tõendavatest dokumentidest ja võlgnikust.
Teenuste soovi korral palume täita taotluse, mille põhjal teostab Credit Expert OÜ analüüsi ja võtab Teiega kahe tööpäeva jooksul ühendust lepingu sõlmimiseks.
Kui kohtuväline sissenõudmine ei anna tulemust siis teeb Credit Expert OÜ põhjaliku ülevaate tehtud toimingutest ja esitab soovituse kohtumenetluse alustamiseks.
Soovi korral on lepingulisel Kliendil võimalus läbi Credit Expert OÜ-u tasuta oma võlgnikud tuua esile avaliku infona Krediidiinfo Maksehäireteregistris.

Sissenõudmismenetlus nõude loovutamise lepingu alusel.

Võlg peab olema dokumenteeritud, muutunud sissenõutavaks (s.t. maksetähtaeg on möödas) ja vaidlustamata.
Credit Expert OÜ sõlmib Kliendiga nõude loovutamise lepingu. Lepingu alusel muutub Credit Expert OÜ nõude omanikuks. Nõude loovutamise tingimused ja tasu määratakse lepinguga.
Teenuste soovi korral palume täita taotluse, mille põhjal teostab Credit Expert OÜ analüüsi ja võtab Teiega kahe tööpäeva jooksul ühendust lepingu sõlmimiseks.
Kui kohtuväline sissenõudmine ei anna tulemust siis teeb Credit Expert OÜ põhjaliku ülevaate tehtud toimingutest ja esitab soovituse kohtumenetluse alustamiseks.
Soovi korral on lepingulisel Kliendil võimalus läbi Credit Expert OÜ-u tasuta oma võlgnikud tuua esile avaliku infona Krediidiinfo Maksehäireteregistris.