EST ENG
 
Taotlus

Taotlus võlameneltuse alustamiseks
Võlausaldaja
Ettevõtte nimetus:
Reg kood:
Aadress:
Kontaktisik:
Telefon:
Fax:
e-post:
Võlgnik
Ettevõtte nimetus:
Reg kood:
Aadress:
Kontaktisik:
Telefon:
Võlgnevus
Võlasumma:
põhisumma:
viivised:
Võla alusdokumendid (Leping, maksmata arved jne.):
Võla kirjeldus ja lisa teave: